Agile Factory


Úvod

Novinka z 13.1.2007
Aktualizovaná stránka s přehledem programů pro řízení projektů (Project Management)

Novinka z 24.9.2006
Přeloženy diskuse:
Diskuse o segmentaci trhu
TOC versus Lean versus Agile
Plus-Minus-Interesting

Novinka z 25.7.2006
Přeložena stránka ze sekce diskusí o segmentaci trhu, kde si přečtete, čím se liší B2B a B2C z pohledu taktiky a úsilí na uskutečnění prodeje našeho výrobku nebo služby.

Novinka z 24.7.2006
Přeloženy stránky v sekci software
Programy pro řízení projektů
Programy na čárové kódy

Novinka z 18.7.2006
Přeložena stránka zajímavých odkazů

Novinka z 16.7.2006
Přeložen slovníček do češtiny
Dal jsem se do postupného překladu původních anglických stránek do češtiny a toto je první výsledek

Proč tyto stránky
Tyto stránky vznikly na konci roku 2004 jako zdroj informací o zajímavých přístupech nebo spíše koncepcích řízení používaných zejména výrobními podniky po celém světě. Původně jsem tyto myšlenky sdílel s několika kolegy a přáteli pomocí emailu. Vytvoření těchto stránek je pak jen logickým pokračováním, které usnadní publikování zajímavých článků, tipů, nápadů, odkazů, recenzí a dalších užitečností.

Co je obsahem
Na první pohled jsou zde zveřejněny poněkud nesourodé články. Některé jsou převzaté BestOf výběry z konferencí se spoustou zajímavých myšlenek či vášnivých diskusí kolem štíhlé výroby, teorie omezení nebo procesu trvalého zlepšování.  Další jsou prosté odkazy a recenze knih a dalších stránek zabývajích se příbuznou problematikou. Najdete zde i stránky s postřehy, vlastními zkušenostmi či radami při zavádění moderních metod řízení.
A protože jsou nejdůležitějšími součástmi každé firmy i informace, najdete zde i stránky věnované tipům na levné řešení některých problémů souvisejících s informačními systémy, které se buď neřeší vůbec anebo se kupují zbytečně drahá řešení, což je v rozporu s jednou ze zásad "štíhlého myšlení", které říká: "Na řešení problému používej hlavu, ne peněženku!"

Proč je většina anglicky
Původně jsem tyto stránky vymýšlel vytvořit jen v angličtině, ale nakonec po vašich ohlasech jsem se rozhodl, že všechny stránky budou anglicky i česky. Nějaký čas překlad do češtiny sice zabere, ale snad to nebude trvat příliš dlouho.

Spolupráce
Byť nevěřím na to, že by někdo z už tak vytížených čtenářů měl chuť a čas přispívat svými zkušenostmi či články, budu mile překvapen, pokud se nějaký zájemce ozve. Rovněž uvítám i upozornění na chyby či překlepy.

Autor
Autor stránek pracuje v zahraniční firmě jako manažer logistiky a IT působící v oblasti výroby elektroniky. Mimo jiné má praktické zkušenosti se zaváděním koncepcí lean manufacturing, kanban, TOC.


 

Agile Factory website připravuje Robert Schlesinger